ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ รพ.สต.สะกอม อ.จะนะ