ปัจจุบันทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน