" เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอำเภอที่ได้มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน "

นายนอม วรรณบริบูรณ์

สาธารณสุขอำเภอจะนะ

โทร.074-894-784

Image is not available

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ

Slider

วิดีโอประชาสัมพันธ์